บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 เดิมใช้ชื่อว่า ฮั้วอิ้ว การท่องเที่ยว ภายหลังในปี พ.ศ.2543 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอช วาย ที แทรเวิลเซอร์วิส จำกัด (ด้วยวัตถุประสงค์ให้ท่านผู้อ่านสามารถจำชื่อบริษัทได้ง่ายขึ้น) บริษัทฯตั้งอยู่ที่เลขที่ 2689/16 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กทม ตั้งแต่แรกเริ่มซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ขนาด6ชั้นที่เป็นทรัพย์สินของทางบริษัทเอง บริษัทฯได้จดทะเบียนการค้าอย่างถูกต้องและได้ขึ้นทะเบียนนำเที่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้หมายเลขทะเบียนใบอนุญาติประกอบธุรกิจท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเลขที่ 11/2082

     บริษัทฯบริหารโดยคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน เป็นบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศที่เป็นของคนไทยเอง มีความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี เข้าใจความต้องการของนักเดินทางคนไทย สามารถให้บริการท่านด้วยจิตใจของการบริการและเป็นกันเอง

    บริษัทฯทำตลาดทั่วประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวันเป็นหลักโดยมีแนวความคิดที่ว่า เราจะทำเฉพาะที่เราเชี่ยวชาญ ถ้าไม่เชี่ยวชาญ เราจะไม่ทำ เรียกได้ว่า เราจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดเหล่านี้อย่างเดียว เราจึงกล้าพูดว่า เราเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวเส้นทางประเทศจีน ขอให้ท่านนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปกับ บริษัท เอช วาย ที แทรเวิลเซอร์วิส จำกัด มั่นใจว่า ท่านได้ไปกับผู้เชี่ยวชาญเส้นทางจีนตัวจริงและจะได้รับความสะดวกสบายตลอดจนการบริการที่ดีและเป็นกันเองจากสต๊าฟของเราทุกคน