บริษัท เอช วาย ที แทรเวิลเซอร์วิส จำกัด

 2689/16 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม  เขตบางคอแหลม กทม 10120

Tel : 02-6883636 , 02-2911108 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุด)

Fax : 02-2911107

E-Mail : hyt-travel@hotmail.com